خار پاشنه Calcaneal Spur (heel spur)

رشد بیش ازحد یک استخوان درناحیه اتصال فاشیای  کف پا به استخوان پاشنه میباشد. علت بروز آن کشیدگی طولانی مدت غلاف کف پائی (فاشیا) وعضلات مچ پا است،که خصوصا درافراد چاق،دوندگان ویا دوندگان دوآهسته(جا کینگ) ایجاد میشود.دراینمورد نیز مانند عارضه فاشئیت پلانتار استفاده از کفش های فرسوده،تنگ ،گشاد وبد ساخت مشکل را بدتر میکنند. بعضی…

رشد بیش ازحد یک استخوان درناحیه اتصال فاشیای  کف پا به استخوان پاشنه میباشد.

علت بروز آن کشیدگی طولانی مدت غلاف کف پائی (فاشیا) وعضلات مچ پا است،که خصوصا درافراد چاق،دوندگان ویا دوندگان دوآهسته(جا کینگ) ایجاد میشود.دراینمورد نیز مانند عارضه فاشئیت پلانتار استفاده از کفش های فرسوده،تنگ ،گشاد وبد ساخت مشکل را بدتر میکنند.

بعضی مواقع خارپاشنه ای که حتی در عکس های رادیولوژی نیز مشاهده میشود علت درد پاشنه نیست ودر حقیقت این عارضه درواکنش به فاشئیت پلانتار ایجاد میشود،وبا خارج کردن این برجستگی یاخار استخوانی درد از بین نمیرود.

از هر۱۰ نفر یک نفر خار پاشنه دارد ولی همه آنها درد ندارند.

    ۹۵/۰۶/۱۳

    ۲۲:۱۸


    به اشتراک بگذارید: