دکتر سید مختار جاودان نژاد ، نویسنده در داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

وریدهای واریسی

وریدهای واریسی جزئی از طیف بیماری های وریدی مزمن هستند که شامل تلانژکتازی های عنکبوتی,  وریدهای مشبک ( رتیکولر) و واریس های واقعی می باشند. تقریبا 23 درصد بالغین در آمریکا مبتلا هستند و اگر تلانژکتازی های عنکبوتی و وریدهای مشبک را هم در نظر بگیریم 80 درصد مردان و 85 درصد زنان درگیر هستند….

2014-12-07