دکتر محسن فیاض ، نویسنده در داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

بایدها و نبایدهای تاتو

در تاتوهایی آرایشی به نکات زیر باید توجه نمود: فردی که اقدام به تاتو می کند باید بداند که ازبین بردن تاتو کار ساده ای نیست پس اگر احتمال می دهد که مدتی بعد از انجام آن پشیمان می شود ، بهتر است از ابتدا اقدام به این کار نکند. به استریل بودن سوزن و…

2015-05-07