علل بوی بد دهان

بسیاری از افراد از بوی بد هان رنج می برند.عوامل مختلفی در بوی بد دهان نقش دارندو این عوامل آنچنان گسترده است که یافتن علت آن نیاز به بررسیهای دقیق و توسط تخصص های مختلف پزشکی دارد.بعضی از این عوامل داخل دهانی و بعضی خارج دهانی هستند.عمده ترین علل خارج دهانی مربوط به بیماریهای تنفسی …

۱۳۹۴-۱۱-۰۳