دکتر مهرداد منصوری نیا

روش صحیح شانه زدن و نگهداری از مو

روش صحیح شانه زدن و نگهداری از مو آسیبهای مکانیکی و شیمیایی وارد بر مو باعث تخریب و شاخه شاخه شدن آن میشود. و موخوره شایعترین اختلال ناشی از صدمات فیزیکی و شیمیایی وارد شده به ساقه مو است این اختلال به طور تجربی از راه برس زدنهای خشن و ممتد موهای طبیعی بوجود میآید….

۱۳۹۴-۰۶-۰۲