دکتر جواد سلطان محمدی ، نویسنده در داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

سانتریفیوژ ترکیبی و کاربردهای انرژی هسته ای در پزشکی

در برخی ازمایشگاه های بزرگ جهان نمونه گرفته شده از بیمار از قبیل خون ادرار مایع نخاعی مایع مفصلی و… از هنگام نمونه گیری تا زمان مشاهده و تجزیه و تحلیل یک سیکل هسته ای مانند عبور و سوخت بنزین در موتورهای دو و چند زمانه را سپری میکند که این فقط یکی از کاربردهای…

2015-01-14
کمخونی های شایع

ایران درمنطقه خاورمیانه و مدیترانه شرقی روی کمربند تالاسمی و کمخونی فقر اهن قرار گرفته اولی نقص سنتز هموگلوبین بوده و باعث انمی ماکروسیتی میشود که با اسید فولیک بهبودی نسبی حاصل میشود.کمخونی فقر اهن که بصورت انمی میکروسیتیک میشود با دادن داروی اهن بهبود میابد.

2015-01-13
وسایل استریلیزاسیون در پزشکی دندانپزشکی و ازمایشگاه

فور اتوکلاو و بن ماری از لوازم برقی هستند که بترتیب در پزشکی دندانپزشکی و استریل کردن لوله های ازمایشگاه بیشترین کاربرد ها را دارند.

2015-01-13
sciensometryیا علم سنجی

علم رتبه بندی و rankingداده بگونه ای است که قابل تحلیل یا analysisباشند.

2015-01-13