دکتر مهدي فهيمي هنزائي ، نویسنده در داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

بهداشت دهان

شستشوى دهان با آب نمک به چند دلیل مفید است.آب نمک به طور موقت pH دهان را افزایش می دهد.ایجاد یک محیط قلیایی براىجلوگیرى از رشد باکترى ها مفید است. آب نمک با تغییر فشار اُسمزى و تخریب غشاى باکترى خاصیت میکروب کُشى دارد و نیز به علت خاصیت ایزوتونیک آن ،معمولا ٢۴ ساعتبعد از…

2019-09-25
مراقبتهاى ابتداى درمان ارتودنسی

                             ١–هدف در انتهاى درمان ارتودنسی ،داشتن دندانهای “مرتب” و مهمتر از آن “سالم و غیرپوسیده” میباشد لذا رعایت نکات بهداشتیدر حین دوره ارتودنسی بسیار اهمیت دارد. ٢–بعد از هر وعده غذای اصلی دندانها و نگینهای ارتودنسی با مسواک به آرامی و با دقت تمیز شوند.بالا و پایینِ نگینها،طرفین و روىآنها باید کاملا با…

2019-09-25