دکتر امیر عزتی ، نویسنده در داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

آنفلوآنزا

اولین مدارک مربوط به آنفلوآنزا مربوط به اوایل قرن بیستم است. وقوع پاندمی های آنفلوآنزا هر چند وقت یک بار روی می دهد ولی چرا این ویروس علی رغم اینکه مدت مدیدی است که شناخته شده همچنان تهدیدی برای سلامتی بشر است؟ پاسخ در ساختار ژنتیکی آن نهفته است. این ویروس دارای ژنوم هشت قطعه…

2015-12-10