دکتر برژانت جزنی ، نویسنده در داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

کتاب روانکاوی و جامعه امروز از افسانه تبای تا مخلوقات تکنولوژی

نشر دانژه ۱۳۹۹ این کتاب را می‌ توانید تنها به عنوان مجموعه ای از داستان‌های کوتاه بخوانید و وارد مطالب روانکاوی نشوید. یا آنکه می توانید ازقسمت دوم هر فصل که حاوی تئوری های روانکاوانه است، آغاز نمایید. مطالعه‌ی هر دو درامتداد هم، خط سوم است. انتخاب با شماست که چگونه می‌خواهید با خواست خود…

2020-07-19
Lacanian Psychoanalysis from Clinic to Culture

Published by Routledge 2020 Using examples from cinema, artificial intelligence, and clinical and cultural references, the book covers major topics within the field, including dreams, the mirror phase, psychosis, hysteria, the position of the analyst, the drive, supervision and the symptom. Each is set within the context of our technologically oriented, market-based society and complemented…

2020-07-19
شکایات رایج در روانکاوی بالینی ۳ (مشکلات مربوط به خوردن)

    تا به حال بارها واژه آنورکسیا، بولیمیا را شنیده‌اید و یا ممکن است با افرادی که از کم خوری و یا پرخوری عصبی رنج می‌برند در ارتباط بوده باشید. تفسیر و نیز نوع رویکرد درمانی به این گونه مشکلات مربوط به عادات خوردن از جانب متخصصین امر روان بسیار متنوع بوده و در اکثر…

2019-10-19
شکایات رایج در روانکاوی بالینی ۲ (اضطراب)

لکان معتقد بود که حالت اضطراب در فرد هنگامی ظاهر می شود که با تمنای دیگری مواجه می‌شود و نمی‌داند که معنای آن چیست؟ اضطراب یعنی نبودن خلا، خلائی که خواسته ها و آرزوهای سوژه از آن برمی­خیزد. به عبارتی، خلاِ یک خلا معادل یک اضطراب بی نهایت است. لکان در سمینار دهم خود با…

2019-10-19
شکایات رایج در روانکاوی بالینی ۱ (افسردگی)

    در این بخش “افسردگی” به عنوان نخستین مورد از شکایات رایج انتخاب شده است. استفاده از این واژه – چه در حوزه درمانی و چه اجتماعی – شیوع فراوان دارد. کمتر روزی را بدون شنیدن خبری در باب افسردگی و ارتباط آن با بیماریهای جسمانی سپری می‌کنیم. یا این که دائما اخباری از کشف…

2019-10-19
اساس تشخیص بالینی در روانکاوی

برخلاف روانپزشکی که اساس تشخیص صرفا بر مبنای نشانگان بیماری است، در روانکاوی تشخیص و انتخاب نوع رویکرد درمانی می‌تواند بر اساس انواع ساختار های ذهنی و نیز میزان خواست و توانمندی هر سوژه تعیین گردد. به عنوان مثال در روانپزشکی اگر فردی از بیخوابی شبانه و یا بیداری زودهنگام صبحگاهی، احساس ناخشنودی نسبت به…

2019-07-31
پایان روانکاوی

اگر در سایر رویکردهای سلامت روان مانند مشاوره، روان درمانی تحلیلی و غیر تحلیلی و درمان شناختی رفتاری، پایان درمان به شکل یک مرحله‌ مشخص تعریف شده که به مفهوم اصلاح شدن رفتارها و طرز نگرش افراد است یعنی همگون سازی خواستهای سوژه با نرم های اجتماعی، در روانکاوی چنین مقصودی در کار نیست. به…

2019-07-31
شروع روانکاوی و روان درمانی

هیستریا: هیستریا می تواند با یک بحران احساسی روانکاوی را شروع کرده و یا با یکی از انواع مشکلات روان تنی، خود بیمار انگاری، حملات اضطرابی، بی‌خوابی، خلق پایین و غیرو به روانکاو مراجعه کنند. بروز چنین تابلوهای بالینی برابر با تشخیص هیستریا نیست و هر کدام از این شکایات می تواند در سایر ساختارهای…

2019-07-31
رویکرد درمانی روانکاوی

اصل یگانگی وجود هر سوژه که دارای عاملیت و حق انتخاب است شرط اصلی رویکرد روانکاوی است. به عبارتی دیگر، در روانکاوی فردیت هر مراجعی به غایت مطرح خواهد بود. استفاده از لفظ “اختلال” برای نامیدن مشکلات روانی، خود نشانه‌ای از همگون سازی همگان با یکدیگر و با یک دسته نرم های اجتماعی است. یعنی…

2019-07-31
روانکاوی چیست؟

روانکاوی از منظر تفاوت‌ها و جدایی‌ها، به رشته‌های اتصال میان افراد نگاه می‌کند. با شرح وقایع و حوادث، سر سازگاری ندارد که حتی آنها را موشکافانه نقد می‌کند. نوک پیکان به سمت نیمه‌های پنهان، نشنیده و ندیده می‌گیرد. از سازه‌های ذهنی در قبال حوادث و پیشامدهای اوایل زندگی به تدریج گذر می‌کند. روان­نژندی را مو…

2019-07-31