گوژ پشتی یا قوز کردن

⭕️اختلالی شایع بخصوص در دختران نوجوان و جوان که سبب بدشکلی پشت و حالت قوز کردن و وضعیت سر به جلو
میشود
⭕️اختلال گردی پشت معمولا عادتی است و ناشی از لم دادن مکرر و ضعف عضلات ستون فقرات و شانه است، اغلب بصورت همزمان سفتی عضلات پشت ران هم وجود دارد.
⭕️این مشکل خود را بصورت بدشکلی بدن و عدم همترازی شانه ها و دردهای گردن و شانه ،خستگی زودرس شانه ها و گاهی کمر درد نشان میدهد .

⭕️در درمان این اختلال قوز بند یا بریس هیچ جایگاهی ندارد و همه تبلیغات روزمره در این مورد بی اثر و غیر مفید هستند ، چراکه قوز بند سبب ضعف بیشترعضلات ستون مهره و شانه میشود در حالیکه برای درمان این بیماری باید این عضلات تقویت شوند.

⭕️موارد شدید با زاویه کیفوز (قوز)بیش از شست و پنج درجه شاید جراحی نیاز داشته باشد.

چند ورزش؛

 

    ۹۷/۰۲/۱۲

    ۰۱:۳۶

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: