گوشت قرمز و سرطان

هر ۵۰ گرم گوشت پردازش‌شده ۲۰٪ خطر ابتلا به سرطان رودۀ بزرگ را افزایش می‌دهد. هم‌چنین «آهن» که «رنگ گوشت» که به‌واسطۀ وجودِ این مادّه است، با تحریک مخاط روده، موجبِ تسریع فرآیندِ سرطان‌زایی می‌شود. آمین‌های چندحلقه‌ای و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای ناشی از طبخ گوشت در درجه حرارتِ بالا از طریق القایِ ترکیبات جهش‌زا، قابلیّت…

هر ۵۰ گرم گوشت پردازش‌شده ۲۰٪ خطر ابتلا به سرطان رودۀ بزرگ را افزایش می‌دهد. هم‌چنین «آهن» که «رنگ گوشت» که به‌واسطۀ وجودِ این مادّه است، با تحریک مخاط روده، موجبِ تسریع فرآیندِ سرطان‌زایی می‌شود. آمین‌های چندحلقه‌ای و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای ناشی از طبخ گوشت در درجه حرارتِ بالا از طریق القایِ ترکیبات جهش‌زا، قابلیّت سرطان‌زایی رودۀ بزرگ را دارند. ازطرفی ترکیبات نیتراتی نیز که به مثابۀ مادّۀ نگهدارنده در گوشت‌های پردازش‌شده استفاده می‌شود سرطان‌زا هستند. براساس توصیۀ سازمان بین‌المللی تحقیق روی سرطان/ انستیتوی امریکایی تحقیق روی سرطان، مصرف گوشت قرمز خود را به کم‌تر از ۵۰۰ گرم در هفته کاهش دهید.

    ۹۵/۱۱/۱۲

    ۱۱:۴۸


    به اشتراک بگذارید: