گزارش موردی بیمار – case report

نوار قلب تصویر مربوط به جوانی ۳۵ ساله است که با شکایت درد سینه و استفراغ به اورژانس بیمارستان مراجعه می نماید. در اورژانس با توجه به نوار قلب به ظاهر نرمال، بیمار با داروی باصطلاح معده و ضد تهوع مرخص می شود. نیم ساعت بعد ، بیمار در منزل دچار ایست قلبی-تنفسی شده و متاسفانه…

نوار قلب تصویر مربوط به جوانی ۳۵ ساله است که با شکایت درد سینه و استفراغ به اورژانس بیمارستان مراجعه می نماید.
در اورژانس با توجه به نوار قلب به ظاهر نرمال، بیمار با داروی باصطلاح معده و ضد تهوع مرخص می شود.
نیم ساعت بعد ، بیمار در منزل دچار ایست قلبی-تنفسی شده و متاسفانه فوت می کند.
نکته اینجاست که

اولا: هرگز نوار قلب نرمال به معنی سالم بودن سیستم قلبی عروقی نیست. چه بسا در بسیاری بیماران علیرغم سکته ی قلبی، نوار قلب اولیه نرمال است.
دوما: نوار فوق نرمال نبوده و به
اندازه ی یک میلیمتر صعود قطعه ی ST در لیدهای تحتانی و موج T بای فازیک در لید V1 دارد که می تواند موید سکته ی قلبی باشد.

 

نوار قلب
نوار قلب

telegram.me/hearthealth
www.drnoroozi.com

۹۶/۰۱/۱۶

۱۲:۳۳


به اشتراک بگذارید: