گزارش موردی بیمار case report

  خانم ۴۰ ساله با شکایت از دردهای آتیپیک سینه و شانه به مطب مراجعه کرد. ایشان دارای سابقه ی فامیلی بیماری عروق کرونر زودرس بوده و چندین عضو خانواده وی تنگی عروق کرونر و سابقه ی سکته ی قلبی داشتند. نامبرده که ساکن یکی از کشورهای اسکاندیناوی بود در همان کشور ویزیت شده و…

 

خانم ۴۰ ساله با شکایت از دردهای آتیپیک سینه و شانه به مطب مراجعه کرد.
ایشان دارای سابقه ی فامیلی بیماری عروق کرونر زودرس بوده و چندین عضو خانواده وی تنگی عروق کرونر و سابقه ی سکته ی قلبی داشتند.
نامبرده که ساکن یکی از کشورهای اسکاندیناوی بود در همان کشور ویزیت شده و ضمن انجام اسکن پرفیوژن قلب و تست ورزش ، سالم از نظر قلبی عروقی ارزیابی شده بودند.
با توجه به سابقه ی فامیلی که یکی از مهمترین عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی می باشد ، علیرغم انجام اسکن پرفیوژن و نرمال بودن آن ، بیمار جهت انجام سی تی آنژیوگرافی به مرکز قلب تهران معرفی شد.
در سی تی آنژیوگرافی انجام شده 👇، تنگی خفیف در قسمت ابتدایی یکی از اصلی ترین شریان‌های کرونری قلب گزارش گردید.
این تنگی غیر کلسیفیه (ca score : 0)
با توجه به میزان کم، موجب شده بود در اسکن پرفیوژن ایسکمی گزارش نشود.
پروفایل چربی و hs CRP برای نامبرده درخواست گردید و وی تحت درمان با ASA و استاتین قرار گرفت.
و نیز ایشان ضمن آگاهی یافتن از وجود تنگی در عروق قلب و با توجه به وقایع پیش آمده برای خانواده مصصم گردید با تغییر سبک زندگی و کاهش عوامل خطر و بمنظور پیشگیری اولیه، احتمال وقایع قلبی عروقی را در آینده برای خود کاهش دهند.
telegram.me/hearthealth
www.drnoroozi.com

    ۹۶/۰۱/۳۰

    ۱۲:۱۷


    به اشتراک بگذارید: