گزارش موردی بیمار – case report

زن ۴۶ ساله با پرفشاری خون مزمن به مطب مراجعه کرد.در معاینه، فشار خون شریان بازویی ۱۶۰/۹۰ بود.در اکوکاردیوگرافی ضخیم شدگی دیواره بین بطنی و دریچه ی دو لتی Aort همراه با کوارکتاسیون شدید Aort داشت. 👇👇کوارکتاسیون Aort شامل یک برجستگی لوکالیزه در دیواره پوسترولترال Aort ، در مقابل مجرای شریانی می باشد.در مردان شایع‌تر…

زن ۴۶ ساله با پرفشاری خون مزمن به مطب مراجعه کرد.
در معاینه، فشار خون شریان بازویی ۱۶۰/۹۰ بود.
در اکوکاردیوگرافی ضخیم شدگی دیواره بین بطنی و دریچه ی دو لتی Aort همراه با کوارکتاسیون شدید Aort داشت.

👇👇
کوارکتاسیون Aort شامل یک برجستگی لوکالیزه در دیواره پوسترولترال Aort ، در مقابل مجرای شریانی می باشد.
در مردان شایع‌تر از زنان است و درجه ی بالایی از همراهی با سندرم ترنر و دریچه ایورت دو لتی دارد.
سردرد،انتهاهای سرد و لنگش با ورزش و بالا بودن فشار خون در اندامهای فوقانی از علایم این بیماری می باشند.
کوارکتاسیون به دو روش ترمیم جراحی و گشاد کردن با بالون و استنت گذاری درمان می شود.
پرفشاری خون در تا ۵۰ درصد این بیماران برطرف می شود ولی ممکن است در مراحل بعدی زندگی بازگشت کند.
telegram.me/hearthealth
www.drnoroozi.com

    ۹۶/۰۱/۱۴

    ۱۳:۱۱


    به اشتراک بگذارید: