گروه خونی مادر و بارداری

اگر شما باردار هستید، آزمون های اول پیش از تولد را در طی ۳ ماهه ی اول بارداری انجام دهید. تمام زنان در اولین ویزیت پیش از تولد خود برای مشاهده ی نوع گروه خونی تحت آزمایش خون قرار می گیرند. اگر خون شما از نظر RH منفی باشد، باید آنتی بادی های ضد RH…

اگر شما باردار هستید، آزمون های اول پیش از تولد را در طی ۳ ماهه ی اول بارداری انجام دهید. تمام زنان در اولین ویزیت پیش از تولد خود برای مشاهده ی نوع گروه خونی تحت آزمایش خون قرار می گیرند. اگر خون شما از نظر RH منفی باشد، باید آنتی بادی های ضد RH مثبت هم در خون بررسی شوند، این بدین معنی است که شما به خون RH مثبت حساس شده اید. این آنتی بادی ها می توانند گلبول های قرمز RH مثبت را از بین ببرند.IMG_2713

اگر شما RH منفی هستید و همسر شما RH مثبت است، جنین شما احتمالا RH مثبت خواهد بود.

اگر شما باردار هستید و یا سقط داشته اید، و یا اگر سقط اختیاری، حاملگی مولار نسبی و یا بارداری نابجا داشته اید، باید بررسی شود که آیا خون شما به RH مثبت حساسیت دارد یا که خیر.

 

اگر شما RH منفی هستید:

تمام زنان باردار باید در اوایل بارداری تحت آزمون کومبس غیر مستقیم قرار بگیرند.
در ویزیت اول دوره ای پیش از تولد، خون شما بررسی می شود، برای مشاهده ی این که آیا قبلا به RH مثبت حساس بوده اید یا که خیر. اگر شما RH منفی هستید و نتایج آزمون نشان دهنده ی عدم حساسیت شما است، تکرار تست ممکن است بین هفته های ۲۴ تا ۲۸ بارداری انجام شود.
اگر نتایج آزمون در هفته ی ۲۸ ام بارداری نشان دهنده ی حساسیت نباشد، هیچ بررسی و تست اضافی برای مشکلات مرتبط با RH تا زمان زایمان نمی خواهد انجام شود ( عوارضی مثل سقط جفت). ممکن است شما ایمونوگلوبولین RH داشته باشید. این وضعیت احتمال حساسیت را در طی هفته های آخر بارداری کاهش می دهد.
اگر نوزاد شما RH مثبت است، خون شما دوباره در زمان زایمان با آزمون کومبس غیر مستقیم بررسی می شود تا مشاهده شود حساسیت در طی اواخر بارداری و یا در زمان تولد وجود دارد. اگر شما حساسیت نداشته باشید، می توانید شات دیگری از ایمونوگلوبولین RH را دریافت کنید.
اگر شما به عامل RH حساسیت دارید:

اگر شما به RH حساسیت دارید و یا در زمان بارداری حساس شده باشید، مانیتورینگ دقیقی برای تعیین وضعیت بیماری در جنین لازم است.
اگر ممکن باشد، پدر هم بررسی می شود تا مشاهده شود که آیا جنین RH مثبت است یا که خیر.

اگر پدر از نظر RH منفی باشد، جنین هم RH منفی است و خطری وجود نداد. اگر پدر RH مثبت باشد، سایر بررسی ها ممکن است برای تعیین گروه خونی جنین انجام شود. در برخی از مراکز درمانی، خون مادر را می تواند بررسی کرد تا به گروه خونی جنین پی برد. این یک روش جدید است که در حد وسیعی در دسترس نمی باشد.
آزمون کوبس غیر مستقیم به صورت دوره ای در طی بارداری شما انجام می شود تا ببینیم که سطوح آنتی بادی های RH مثبت افزایش دارند. این حالت یک دوره ی معمول درمانی برای بیشتر زنان حساس در طی بارداری است.
سونوگرافی داپلر جنینی بر روی جریان خون در مغز نشان دهنده ی کم خونی در جنین است و شدت بد بودن این وضعیت را نشان می دهد. در مراکز درمانی که متخصصین داپلر حضور دارند، این روش اطلاعاتی مشابه را با کم خونی در اختیار شما قرار می دهد مثلا آمنیوسنتز، که بدون خطر است.
آمنیوسنتز را می توان برای بررسی مایع آمنیوتیکی از نظر نشانه های مشکلات جنینی و یا دانستن گروه خونی و عامل RH جنین انجام داد.
نمونه گیری خونی جنین ( کوردوسنتز) ممکن است مستقیما سلامت جنین شما را بررسی کند. این روش محدودیت هایی دارد، معمولا برای مانیتورینگ مشکلات حساسیت زای شناخته شده.
آزمون غیر استرسی ( مانیتورینگ الکترونیکی قلب جنین) ممکن است در ۳ ماهه ی سوم برای بررسی وضع جنین انجام شود. ریتم های قلبی غیر طبیعی جنین در طی آزمون غیر استرسی ممکن است نشانه ی کم خونی جنین در رابطه با حساسیت زایی باشد.

    ۹۶/۰۱/۱۶

    ۲۲:۲۱


    به اشتراک بگذارید: