کتاب روانکاوی و جامعه امروز از افسانه تبای تا مخلوقات تکنولوژی


نشر دانژه ۱۳۹۹

این کتاب را می‌ توانید تنها به عنوان مجموعه ای از داستان‌های کوتاه بخوانید و وارد مطالب روانکاوی نشوید. یا آنکه می توانید ازقسمت دوم هر فصل که حاوی تئوری های روانکاوانه است، آغاز نمایید. مطالعه‌ی هر دو درامتداد هم، خط سوم است. انتخاب با شماست که چگونه می‌خواهید با خواست خود روبه‌رو شوید. مطالعه‌ی این کتاب به دانشجویان روانکاوی، روان شناسی ، روان پزشکی و علاقه‌مندان به حوزه‌ی روانکاوی توصیه می شود. برای سفارش کتاب به این آدرس مراجعه کنید.

    20/07/19

    19:26


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید