چاقی و سرطان پستان

 باوجود کاهشی که در مرگ و میر سرطان پستان دراروپا رخ داده است ولی نزدیک به یک‌میلیون خانم  به‌دلیل این بیماری  سالانه جان خود را ازدست میدهند.استناد ارتباط «چاقی» با «سرطانِ پستان» در خانم‌هایی که به سنِّ یائسگی رسیده‌اند غیرقابل بحث و مسلّم است. چاقی، معادل داشتن یک سابقۀ خانوادگی مثبت برای سرطان پستان، خطر…

 باوجود کاهشی که در مرگ و میر سرطان پستان دراروپا رخ داده است ولی نزدیک به یک‌میلیون خانم  به‌دلیل این بیماری  سالانه جان خود را ازدست میدهند.استناد ارتباط «چاقی» با «سرطانِ پستان» در خانم‌هایی که به سنِّ یائسگی رسیده‌اند غیرقابل بحث و مسلّم است. چاقی، معادل داشتن یک سابقۀ خانوادگی مثبت برای سرطان پستان، خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد (۶-۱۹%)

-به ازایِ هر ۵ کیلوگرم افزایش وزن، در خانم‌های یائسه، خطر نسبی ایجاد سرطان ۱ برابر افزایش می‌یابد.

-در امریکا، چاقی موجبِ ۲۰% کلّ سرطان‌های پستان و ۵۰% مرگ‌ومیرهای مربوط به آن، در خانم‌های یائسه است.

    ۹۵/۱۰/۲۹

    ۰۸:۵۸


    به اشتراک بگذارید: