پیچ خوردگی تخمدان


پیچ خوردگی تخمدان ،درواقع چرخش تخمدان می باشد و منجر به گرفتگی وریدی، شریانی و لنفاوی می شود. این مشکل، وضعیتی اورژانسی در زنان است و نیازبه جراحی اورژانسی دارد تا از مرگ و نکروز بافت تخمدان، جلوگیری شود.

 

پیچ خوردگی تخمدان در میان زنان جوان بین پانزده تا سی سال، و زنان قبل از یائسگی شایع می باشد. در حدودبیست درصد زنان در دوران بارداری نیز این مشکل را تجربه می کنند. پیچ خوردگی تخمدان اغلب در یک تخمدان، رخ می دهد. این وضعیت در تخمدان نرمال و طبیعی و یا لوله های فالوپین، نیز اتفاق می افتد

    19/06/18

    18:51


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید