پیشگیری از کولیک نوزادان


!- نداشتن استرس در والدین و بخصوص مادر و نبود مشاجره در خانواده

۲- نخوردن غذای نفاخ توسط مادر ، گاهی الرژی به شیر گاو هست پس بهتره مادر از شیر محلی  گاواستفاده نکند.

۳- استفاده از یک سی سی گلیسیرین مایع بصورت تنقیه در صورت لزوم

۴- استفاده از قطره خوراکی پدیلاکت که یک پروبیوتیک است

موثر است

 

    16/12/02

    16:17


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید