پیس میکر سه حفره ای و آی سی دی سه حفره ای


نارسایی قلبی (ضعیف شدن پمپ قلب)  یکی از شایعترین بیماریها ست و سالانه میلیون ها نفر به آن مبتلا می شوند.

درمان های نارسایی قلب مشتمل بر در مانهای دارویی و غیر دارویی هستند.

یکی از در مانها کاشت وسیله ای به نام ضربان ساز سه حفره ای  یا پیس میکر سه حفره ای است.

در بعضی از موارد نارسایی قلبی پمپاژ دو حفره پایینی قلب ( بطن راست و چپ ) با یکدیگر هما هنگ نیستند و بطن چپ دیر تر از بطن راست منقبض می شود و این باعث می شود تا کارایی پمپ قلب پایین بیاید.

پیس سه  حفره ای یا دو بطنی با استفاده از سیم سومی که بطن چپ را تحریک می کند این هماهنگی از دست رفته را به صورت الکترونیک اصلاح می کند و باعث خواهد شد همان قلب ضعیف کارایی بهتری داشته باشد.

نقش این دستگاه همانند دلکو در موتور اتوموبیل است که زمان جرقه زدن شمع ها را در هر سیلندر تنظیم می کند و اگر این دستگاه تنظیم نباشد موتور ضعیف کار خواهد کرد.

کاشت این دستگاه توسط متخصص الکتروفیزیولوژی قلب و تحت بیحسی موضعی انجام می شود.

ای عمل نسبت به کاشت پیس میکر دو حفره ای پیچیده تر و دستگاه آن گران تر است، و علاوه بر دهلیز و بطن راست از سیم(لید) سومی نیز استفاده میشود.

سیم سوم معمولا داخل یکی از سیاهرگهای روی بطن چپ کار گذاشته می شود.در مواردیکه بیکار رگ مناسبی برای سیم سوم نداشته باشد ، سیم سوم با جراحی کوچکی  از طریق ایجاد شکافی در قفسه سینه و تحت بیهوشی و توسط جراح قلب کار گذاشته  می شود.

در بیش از دو سوم موارد، بیماران پس از تعبیه دستگاه از نظر علایم نارسایی قلب بهبودی قابل ملاحظه ای پیدا میکنند.

چون بیماران دچار نارسایی قلبی بیشتر در معرض مرگ ناگهانی و بی نظمی های بطنی هستند، می توان برایشان آی سی دی سه حفره ای تعبیه کرد. آی سی دی سه حفره ای علاوه بر ضربان سازی امکان شوکهای با ولتاژ بالا را در زمان بروز آریتمی (بینظمی) های بطنی فراهم می کند.

آی سی دی سه حفره ای گران تر ، بزرگ تر و پیچیده تر از پیس میکر سه حفره ایست، ولی تکنیک کاشت تفاوت زیادی ندارد.

لازم به ذکر است که پیس میکر یا آی سی دی سه حفره ای مناسب هر بیماری نمی باشد و پزشک معالج بر اساس علاپم بالینی، مشخصات اکو کاردیو گرافی و نوار قلب  پیش بینی خواهد کرد که آیا این دستگاه برای بیمار سود مند خواهد بود یا خیر.

فایل مقاله با عنوان ctr-p از لینک ذیل قابل دانلود است

15/02/13

19:14


بروزرسانی در


به اشتراک بگذارید