پیرسینگ خطر بیماری های دهان و دندان را به دنبال دارد


پیرسینگ خطر بیماری های دهان و دندان را به دنبال دارد:

مشکلات و اختلالات مرتبط با دهان و دندان هنگام سوراخ کردن عضو های مرتبط با دهان و دندان ممکن است اتفاق بیفتند.

در ‌پیرسینگ های قدامی لب که از داخل در مجاور دندانهای قدامی قرار می گیرند، به دلیل اصطکاک این اجسام فلزی با بافتهای مجاور،تحلیل لثه به عنوان شایع ترین و مضر ترین عارضه شناخته شده و در صورت عدم خارج کردن پیرسینگ می تواند منجر به نمایان شدن سطح ریشه دندان ،تخریب و حساسیت دندان و تورم دردناک در لثه به خصوص هنگام انجام عمل جویدن شود .همچنین در صورت مراقبت نکردن مناسب بعد از پروسه سوراخ کردن یا الوده بودن پیرسنگ می توانند منجر به عفونت های دهانی شوند.
این قبیل مشکلات ممکن است پس از پیرسینگ های خلفی زبان هم آغاز شود که خطرناک ترین آنها عبارت است از آنژین لودویگ [سلولیت( عفونت گسترده و حاد) به سرعت پیشرونده فضای ساب مندیبولار (تحت فکی)] که با جابه جایی زبان به بالا و عقب همراه است و می تواند منجر به خفگی شود.

دندانپزشکی دکتر نیلوفر داودپور
⬅️ارائه خدمات ترمیمی،اطفال,درمان ریشه
شریعتی،قبا پ۱۰ ☎️ ۰۲۱۲۲۸۹۹۱۵۶

http://www.doctop.ir/members/nilood64/

م

    ۹۷/۰۴/۱۶

    ۱۶:۰۷


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید