دو مشکل عامل بروز این زخم ها میتونه باشه.اول : مشکل عروق پا و …


  • سلام
    در پای دیابتی اصولا دو مشکل عامل بروز این زخم ها میتونه باشه.اول : مشکل عروق پا و نرسیدن خون کافی به انگشتان پا. دوم : بیحسی پا که باعث میشه بیمار متوجه آسیب های وارد شده به پایش نشود.
    لطفا این زخم را جدی بگیرید . چون ممکن است که زخم پیشرفت کند یا عفونی شود.
    پیشنهاد میکنم ایتدا از نظر عروقی بررسی شود و بر اساس نتیجه آن درمان انجام شود.

    لینک به نظر