۴ ناه پیش کاملا پاره شده آیا بدون عمل باز می شود آرتوسکوپی بازو انجام داد …


  • رباط های بازوی همسرم ۴ ناه پیش کاملا پاره شده آیا بدون عمل باز می شود آرتوسکوپی بازو انجام داد ؟
    قبلا از جواب شما تشکر می کنم

    لینک به نظر