با عرض پوزش متوجه سوال شما نشدم چرا روز تخمک گذاری شما باید استرس داشته باشید …


  • سلامخسته نباشی.من وهمسرم برای بدنیا آوردن بچه پسر باشد برای تعین جنسیت جنین پیش دکتور رفتیم ودکتور بجزدارو ورژیم غذای به ماپیشنهاد کرد که در روز تخمک گذاری خانمت نزدیکی داشته باشید حالا من همه روز ها مشکلی ندارم فقط روز تخمک گذاری زود ارضا ونعوظ هم ندارم وبه نظرم بخاطر استرس که دارم وحتا قرص سترالین هم به درد نخورد.خیلی ازاین مشکل درد میکشم لطفا کمک غیراز رکنیدغیراروز تخمکگذاری بقی روزها هیچ مشکلی ندارم ممنون.بقی روزها استرس ندارم وچهار ماه است سیع کردم کنترولش کنم نشود.فقط چیزی که تجویز میکنید به اسپرم لطمه نزند ممنون

    ممنون میشم اگه جواب بدید

    لینک به نظر