سلام دکتر نکیسا درویشی فوق تخصص غدد هستند نه متخصص و در کار خود بسیار خبره می باشند …


  • سلام دکتر نکیسا درویشی فوق تخصص غدد هستند نه متخصص و در کار خود بسیار خبره می باشند

    لینک به نظر