سلام مشکل من مربوط به رشد هست امپول دریخچال یخ کرده قابل استفاده هست یا نه …