ساقه مو می‌باشد که منجر به شکستن و شکافته شدن مو می‌شود و می‌تواند تا رستنگاه …


    • موخوره به علت آسیب ساقه مو می‌باشد که منجر به شکستن و شکافته شدن مو می‌شود و می‌تواند تا رستنگاه موها ادامه پیدا کند. قبل از هرچیز باید بررسی کنید ببینید آیا آسیب حرارتی یا شیمیایی مکرر به موها وارد می‌کنید یا نه. اگر جواب مثبت هست فورا نسبت به توقف این آسیبها اقدام کنید موها را کوتاه کنید تا موخوره گسترش پیدا نکند. از مکمل‌های ویتامینی که جهت رشد موها در داروخانه‌ها یافت می‌شوند هم استفاده کنید تا رویش و رشد موها بهتر و موثرتر صورت بگیرند.

      لینک به نظر