سلام باید ازمایش هورمون و اسپرم در قدم اول انجام بده …


  • باسلام. ببخشید بطور کلی کسی که مشکل خاصی نداره و سالمه ولی باردار نمیشه چه اقداماتی میتونه برای افزایش احتمال بارداری انجام بده؟ البته تعداد دفعات رابطه در ماه زیاد نیست

    لینک به نظر