وبیست سالمه سه ماهه پریود نشدم و فک کردم بخاطر کیستمه راهی نیست که بفهمم باردارم …


  • سلام من یکساله نامزدم وبیست سالمه سه ماهه پریود نشدم و فک کردم بخاطر کیستمه راهی نیست که بفهمم باردارم یا نه نمیخوام خانوادم بفهمن خیلی میترسم

    لینک به نظر