پرگننت هستم ولکه بینی دارم البته قهوه ای تیره …دلدرد هم دارم ..سونو داخلی هم انجام …


  • سلام من ۴ هفته پرگننت هستم ولکه بینی دارم البته قهوه ای تیره …دلدرد هم دارم ..سونو داخلی هم انجام دادم گفتن خوبه البته قبل از لکه بینی..میخواستم ببینم باید چیکار کنم..

    لینک به نظر