سلام گاه عفونت لگنی باعث این علائم میشه …


  • سلام خانم‌دکتر این چندماهی از قرص پرژسترون برای مرتب شدن پریودیم استفاده کردم هرماه یک روز بعداز تموم شدن اخرین قرص پریود میشدم این ماه امپوله اچی سی جی زدم ۴ روز از تموم شدنه قرصم میگذره هنوز پریود نشدم تست بارداری هم زدم منفی بود دلیلش چی مبتونه باشه ک هنوز پریود نشدم ؟؟

    لینک به نظر