سلام گاه عفونت لگنی باعث این علائم میشه …


  • سلام خانم دکتر من ۱ماهه عفونت دارم و سمت چپ نزدیک کلیه ام درد شدید داره و قسمت زیرنافمم درد داره میخواستم بدونم مشکل از کلیمه یا عفونت…حتی درد کمر گرفتم…پیش متخصص زنان برم یا متخصص کلیه نمیدونم چکارکنم خیلی استرس دارم

    لینک به نظر