و پریود نمیشم سالی. یک بار یا دوبار میشم( متاهلم)تخمدان و رحمم هم سونوگرافی رفتم گفتن …


  • خانم دکتر من ۲۱سالمه و پریود نمیشم سالی. یک بار یا دوبار میشم( متاهلم)تخمدان و رحمم هم سونوگرافی رفتم گفتن سالم هستی بنظرتون این ی بیماری هست؟؟؟چطور میتونم درمان بشم؟خاهش میکنم جواب بدین و اینکه من میتونم باردار شم یا ن؟

    لینک به نظر