سلام معمولا ١۶-١٧ هفته با سونو با ازمایشات پیشرفته سلامت جنین حدود ١١ هفته …