یعنی چیا بازم ال دی اینا خسته شدم از ال دی داروها شیمیایی نمیخوام دیکه مصرف …


  • خانم دکتر داروهای متناسب یعنی چیا بازم ال دی اینا
    خسته شدم از ال دی
    داروها شیمیایی نمیخوام دیکه مصرف کنم
    ازمایشاتی ک فرستادم تو برگه ازمایش ام قرمزه نشون داد یعنی چی نرماله واقعن؟!

    لینک به نظر