سلام محدودیت زمان نداره و باید ازمایش کبد چک بشه و در مصرف طولانی مدت تکرار بشود . …