شش ماه از کورتاژم میگذره والان درد کمر و ترشح سفید رنک به طور روزانه دارم …


  • سلام خانم دکتر من شش ماه از کورتاژم میگذره والان درد کمر و ترشح سفید رنک به طور روزانه دارم آیا احتمال چسبندگی میره واسم؟

    لینک به نظر