الهیاری صمیمانه بخاطر عمل TULکه برای اینجانب انجام داده تشکر نموده و از اخلاق بسیار عالی …


  • باسلام از دکتر منوچهر الهیاری صمیمانه بخاطر عمل TULکه برای اینجانب انجام داده تشکر نموده و از اخلاق بسیار عالی و دوست داشتنی ایشان کاملا رضایت دارم ایشان پزشک حاذقی هستند و طول عمر زیادی برای ایشان ارزومندم

    لینک به نظر