حدود ۲ سال پیش است که وراریکوسل عمل کردم ولی الان بیضه ها مریتبا عفونت چرکی …


  • آقای دکتر باسلام
    من حدود ۲ سال پیش است که وراریکوسل عمل کردم ولی الان بیضه ها مریتبا عفونت چرکی میکند وباد کرده وخود درفسمت باد کردها بیشتر شده ودچار مسدود یت رگهای بیضه شدم اخیرا در قسمت زیر بیضه رگهای منتهی به بالا بیشتر این اتفقاق می افتد هر چه میترونیدازول میخورم رفع نمیشود واینکه دون چرکی میزند وخون آبه همراه با عفونت وبصورت متورم درناحیه بیضهها سپری آنال این برنامه رخ میدهد ضمنا همورویید حاد هستم ابسه سپریز وسپری آنال مشکل دارم فکر کنم درست نوشتم مرا راهنمایی بفرمایید بیمه نیروی مسلح دارم تلفن ۰۹۱۶۲۳۳۸۲۰۰

    لینک به نظر