گرفتم وجوشهای ریزقرمزرنگ میزنم که باخاروندن سرشون زخم میشه رفتم پزشک عمومی فقط داروحساسیت نوشت بی …


  • سلام دکترچندوقته خارش شدیدی گرفتم وجوشهای ریزقرمزرنگ میزنم که باخاروندن سرشون زخم میشه رفتم پزشک عمومی فقط داروحساسیت نوشت بی فایده بودتوروخداکمکم کنین.راستی بعدخوردن قرص سفکسیمم اینجورشدم.ممنون

    لینک به نظر