سلام دکتر خسته نیاشید.یه سوال داشتم.من پوست چربی دارم وجوش زیادی داره چه داروی خوبه؟ممنون …


  • سلام دکتر خسته نیاشید.یه سوال داشتم.من پوست چربی دارم وجوش زیادی داره چه داروی خوبه؟ممنون

    لینک به نظر