نه تست خواب کمکی نمی کنه …


  • به نظرتون اگه تست خواب بدم بهتر از این نیست که دارو های مختف را امتحان کنم و وقتم با آزمون و خطا کردن بگذره؟ آیا با تست خواب علت خواب آلودگیم کشف میشه؟…..ببخشید با سوالات زیادم اینقدر مزاحمتون شدم….ممنوووووون

    لینک به نظر