سلام خواب الودگی و خستگی از علائم افسردگی اتیپیک است و باید طی درمان بهتر شود …