مشکل معده دارم که دکترم گفت از اعصابته وباید پیش ی روانشناس بری چون اظطراب و …


  • سلام.من ۲۰ سالمه و مشکل معده دارم که دکترم گفت از اعصابته وباید پیش ی روانشناس بری چون اظطراب و استرسم خیلی شدید بود منم رفتم ودارو ها را خوردم اما داخل بروشورشون چیزایی نوشته که منا به ترس واداشته دارو هام لگزوپرام ۱۰ و رهاکین ۵۰۰ و ممورال و ایندفعه برای بیخوابی شبم ۱۰تا قرص زوسلیپم داده که قبل خوابب بخورم
    عوارض لگزوپرام خیلی وحشناکه ومن یکماه خوردم دوباره هم باید بخورم؟نظرتون چیه؟

    لینک به نظر