مشکل معده دارم که دکترم گفت از اعصابته وباید پیش ی روانشناس بری چون اظطراب و …


 • سلام.من ۲۰ سالمه و مشکل معده دارم که دکترم گفت از اعصابته وباید پیش ی روانشناس بری چون اظطراب و استرسم خیلی شدید بود منم رفتم ودارو ها را خوردم اما داخل بروشورشون چیزایی نوشته که منا به ترس واداشته دارو هام لگزوپرام ۱۰ و رهاکین ۵۰۰ و ممورال و ایندفعه برای بیخوابی شبم ۱۰تا قرص زوسلیپم داده که قبل خوابب بخورم
  عوارض لگزوپرام خیلی وحشناکه ومن یکماه خوردم دوباره هم باید بخورم؟نظرتون چیه؟

  لینک به نظر

  • نگران نباشید بروشور هر دارویی را که بخونید عوارص وحشتناکی نوشته .اما این عوارص گاهی هرگز دیده نمیشه
   برای اینکه اثرات درمانی دارو مشخص شود باید حداقل ۴ هفته دارو را بخورید و مجددا مراجعه کنید

   لینک به نظر