ببخشید که دوباره مزاحم شدم منظورم این بود که برای اضطراب کاربرد دارند …


  • سلام خانم دکتر ایا داروهایی ضد صرع مثل توپیرامات ‘ رهاکین ‘ سدیم والپروات ‘ لوتیراستام ‘ و سایر داروها ضد تشنج برای افسردگی و اصطراب هم تجویز میشوند یا فقط برای دوقطبی و تشنج استفاده میشوند .

    لینک به نظر