اختلال تبدیل دارم. ایا عدم مراجعه من به پزشک ممکنه مشکلات جدی تری رو در اینده …


  • سلام خانم دکتر من اختلال تبدیل دارم. ایا عدم مراجعه من به پزشک ممکنه مشکلات جدی تری رو در اینده برام پیش بیاره؟چون از اینکه وابسته برخی داروهای اعصاب بشم میترسم.

    لینک به نظر