من به دلیل ریقلاکس معده به متخصص گوارش مراجعه نمودم ایشان برای من قرص تری فلویوپرازین …


  • سلام خانم دکتر. من به دلیل ریقلاکس معده به متخصص گوارش مراجعه نمودم ایشان برای من قرص تری فلویوپرازین تجویز نمودن اما چون بیمارستان هست ودکتر در یه ساعت باید ۳۰نفر رو ویزیت کنه به دلیل عجله یادم رفت بگم که بیماری فشار خون دارم وتپس قلب وداروی پرانول وانالاپریل وکلوناز پام مصرف می کنم. حال سوال ازشما دارم که ایا داروی جدید تجویز شده با داروهای فوق تداخلی ندارد ومن می توانم مصرف کنم یا خیر با تشکر

    لینک به نظر