بله با مراجعه و بررسی مشخص می شود …


  • ببخشید خانم دکتر میخواستم بپرسم شما میتونید تشخیص بدید که یک فرد ترنسکشوال هست یا خیر؟

    لینک به نظر