علایم اضطراب است و با درمان بهتر می شود و کارایی شما در امتحانات هم بهبود میابد …


  • سلام خانم دکتر من یه دختر ۱۷ ساله هستم که برای حالتی که حالمو بد میکرد مراجعه کردم به دکتر شهاب الدین ترقی با معرفی دکتر عظیم رضامند من تو طی امتحانات فهمیدم که حاالتب بهم دست میده که باعث استرس زیاد میشه و تپش قلبم و یکدفعه بدنم گرم میشه و عرق سرد از بدنم میریزه و در حین اومدن زیاد فکر تو مغزم پیش میاد و خمیازهبعد پایان اون حالت بدنم لم میشه و سوالاتی که نکنه تو نتونی نکنه تو بلد نیستی نکنه اتفاقی بیفته برام رخ میده خودمم واقعا میترسم

    لینک به نظر