کاهش قد وجوددارد وتا چند سانت میشود کوتاه کرد چه عوارضی دارد دوره درمانش چقدر است وچقدر هزینه …


  • سلام دکتر جراحی برای کاهش قد وجوددارد وتا چند سانت میشود کوتاه کرد چه
    عوارضی دارد دوره درمانش
    چقدر است وچقدر هزینه دارد

    لینک به نظر